wybornie.org - serwis dla wyborców

Aplikacja webowa, która pozwala szybko rozstrzygnąć, z którymi z posłów zgadzamy się, co ułatwia podjęcie decyzji przed wyborami.

Wykorzystane technologie:

  • Web scraping - Cheerio.js
  • Backend - Koa.js
  • Baza danych - PostgreSQL
  • Frontend - Vue.js